دبستان دخترانه دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

لیست لوازم مورد نیاز پایه اول سال تحصیلی 99-98

جهت دریافت لیست وسایل ، روی لینک زیر کلیک کنید .

فایل های ضمیمه :

لیست لوازم مورد نیاز پایه سوم در سال تحصیلی 99-98

جهت دریافت لیست لوازم ، روی لینک زیر کلیک کنید .

فایل های ضمیمه :

لیست لوازم مورد نیاز پایه ششم سال تحصیلی 99-98

جهت دریافت لیست لوازم ، روی لینک زیر کلیک کنید .

لیست لوازم مورد نیاز پایه پنجم در سال تحصیلی 99-98

جهت دریافت لیست لوازم ، روی لینک زیر کلیک کنید.

فایل های ضمیمه :

لیست لوازم مورد نیاز پایه چهارم سل تحصیلی 99-98

جهت دریافت لیست لوازم ، روی لینک زیر کلیک کنید.

فایل های ضمیمه :
1. 4.pdf

لیست لوازم مورد نیاز پایه دوم سال تحصیلی 99-98

برای دریافت لیست لوازم روی لینک زیر کلیک کنید.

فایل های ضمیمه :
1. 2.jpg

لیست لوازم مورد نیاز پایه پیش دبستانی (سال تحصیلی 99-98)

جهت دریافت لیست وسایل  فایل ضمیمه را دریافت کنید.

فایل های ضمیمه :

برگزاری دوره های آموزشی برای معلمان ابتدایی در مجتمع آموزشی(تابستان 98)

قبول شدگان مدارس سمپاد(مدارس پرورش استعداد های درخشان) سال تحصیلی 99-98

با عرض تبریک به این دانش آموزان عزیز ، موفقیت روزافزون ایشان را از خداوند بزرگ مسئلت داریم .

تحویل پرونده دانش آموزان پایه ششم

آدرس

دانشگاه صنعتی اصفهان ،کوی اساتید ردیف 4

تلفن تماس

03133912933-03133912992

رایانامه

ddsan@isfedu.ir