دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نمونه دولتی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پیش دبستانی 97-96

قابل توجه پذیرفته شدگان دانشگاهی:

اولیای هیئت علمی حکم کارگزینی و گواهی سکونت  همراه داشته باشند  و همچنین دانشجویان دکترا، گواهی اشتغال به تحصیل و گواهی سکونت همراه داشته باشند.

کسب معلم نمونه خانم جوکار

آموزش مهارت های زندگی به کودکان

آموزش مهارت های زندگی در سال 1979 و با اقدامات دکتر گیلبرت بوتوین آغاز شد. او در آن سال

مجموعه آموزش مهارت های زندگی برای دانش آموزان کلاس هفتم تا نهم را تدوین کرد که با استقبال

فراوان متخصصان بهداشت روان  مواجه شد. این برنامه آموزشی به نوجوانان یاد می داد که چگونه با

استفاده از مهارت های رفتار جراتمندانه، تصمیم گیری و تفکر نقاد در مقابل وسوسه یا پیشنهاد

سوءمصرف مواد از سوی همسالانشان مقاومت کنند.کنار آمدن با فشارهای زندگی، داشتن زندگی

هدفمند و انعطاف پذیر برای مواجهه با مشکلات زندگی، برقراری تعامل سازنده با دیگران با بیشترین سود

و کمترین ضرر به خود و دیگران، روابط بین فردی بالنده و رشددهنده با کمترین کشمکش و تعارض، خروج از

بحران های زندگی با مدیریت صحیح و بیشترین مصلحت روش انتخابی و برآمدن از پس مسئولیت های

فردی و اجتماعی در زندگی، همواره بخشی از واقعیت زندگی انسان بوده است که در ادوار مختلف به

اشکال گوناگون نمود و بروز داشته است.در این مطلب می خواهیم به این موضوع بپردازیم که در ایران

اوضاع آموختن مهارت های زندگی به فرزندان چگونه است و چگونه باید باشد و از کجا شروع شود.


ادامه مطلب...