دبستان دخترانه دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

اردوی اصفهان گردی پایه ششم(98/1/22)

بازدید از دانشکده منابع طبیعی

بازارچه خیریه (97/12/15)

جشن نوروز 98 پایه پیش دبستانی

روز درختکاری

برگزاری جشن روز مادر با همکاری دانش آموزان پایه ششم برای کل مدرسه

برگزاری جشن روز مادر در پایه دوم

ساخت ماکت ناهمواری های زمین-پایه چهارم

حضور دانش آموزان در جنگ شادی سبنما فرهنگ خمینی شهر

کانون امام خمینی(ره)

مشاهده مطالب قدیمی تر...

آدرس

دانشگاه صنعتی اصفهان ،کوی اساتید ردیف 4

تلفن تماس

03133912933-03133912992

رایانامه

ddsan@isfedu.ir