جشن انقلاب -، کلاس پنجم

مسابقه پدرها - دهه فجر

دهه فجر 96

روز رشد (بهمن 96)

جشن یلدا 97-96

دومین جلسه آموزش خانواده

بازدید از هلال احمر

مانور زلزله

غرفه های مذهبی

اردوی فرمانده دلها