کتابخانه

کتابخانه این دبستان که به صورت کتابخانه باز در سالن دبستان قرار گرفته، مجهز به 9800 جلد کتاب بوده  که این کتاب ها شامل کتاب های مرجع، علمی، تاریخی، مذهبی و داستانی می باشد. این کتاب ها بر اساس نوع و موضوع آنها طبقه بندی شده و توسط سرکار خانم آدمی و مسئولین کتابخانه که از بین بچه ها انتخاب می شود اداره می گردد.

معرفی کتاب دستور کار آزمایشگاه کلاس اول ابتدایی

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد  کتاب ادامه مطلب را مشاهده کنید و با دبستان تماس بگیرید.


ادامه مطلب...

کتابخانه دبستان