دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نمونه دولتی

برگزاری جشن خواندن (الفبا) و جشن پایانی آمادگی در تاریخ 96/2/28

برگزاری جشن تکلیف دانش آموزان پایه سوم در تاریخ 96/2/21

مروج سلامت

کسب رتبه در جشنواره جابربن حیان

کسب معلم نمونه خانم جوکار