برگزاری اردوی تفریحی سینما فرهنگ در تاریخ 97/8/26

برگزاری جلسه اموزشی شورای آموزگاران در تاریخ 97/8/24

انجام آزمایش های هیجان انگیز در تاریخ 97/8/26

انجام آزمایش های هیجان انگیز توسط یکی از همکاران واحد پژوهشی دفتر مجتمع آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 97/8/26

برگزاری جشن خودکار پایه چهارم روز چهارشنبه 97/8/23

بقیه تصاویر مربوط به این روز را در ادامه مطلب ببینید.


ادامه مطلب...

برگزاری جلسه هیئت امنای محترم دانشگاه صنعتی و بازدید از دبستان دخترانه

برگزاری جلسه هیئت امنای محترم دانشگاه صنعتی اصفهان در دبستان دخترانه دانشگاه صنعتی

در پایان این جلسه هئیت امنا ، از کلاس ها بازدید و با دانش آموزان صحبت نمودند .

برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در روز سه شنبه97/8/22

بقیه تصاویر مربوط به این روز رادر گالری تصاویر ببینید

فعالیت کلاسی پایه اول

حضور جناب آقای حاجیان در برنامه صبحگاه دبستان در تاریخ 97/8/21


ادامه مطلب...

انتخاب سفیران سلامت در تاریخ97/8/21و معرفی منتخبین

اهداء هدیه به دانش آموزان به مناسبت روز 13 آبان روز دانش آموز ، یکشنبه 97/8/13