جلسه شورای آموزگاران

در تاریخ 97/10/6روز پنجشنبه جلسه ی شورای آموزگاران با حضور کلیه همکاران برگزار ودر این جلسه در ارتباط با املا وانواع آن توسط سر کار خانم شفیعی توضیحات کاملی ارائه گردید . در ادامه در ارتباط با امورجاری دبستان و تهیه و تنظیم سناریوهای تدریس همکاران ونحوه ایجاد انگیزه در دانش آموزان صحبت وبحث وگفتگو شد.در آخرقرار شد سرکار خانم حجریان وجوکار به نمایندگی از همکاران در جلسه ی خانه ریاضیات که با حضور دکتر رجالی برگزار می گردد حضور یابند.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*