نحوه دیدن کارنامه های دوماهه

ولی محترم :   لطفاًجهت رویت کارنامه دوماهه ی فرزندتان به قسمت پنل اولیا مراجعه نموده وضمن وارد نمودن کد کاربری ورمز عبور( که همراه کارت بیمه به فرزندتان تحویل داده ایم)نتیجه عملکرد دوماهه ی فرزندتان را مشاهده فرمایید.

وبلاگ کلاس سوم

برای مشاهده وبلاگ کلاس سوم روی لینک زیر کلیک کنید .

وبلاگ کلاس سوم

اولین جلسه دیدار اولیاس دانش آموزان با معلمان در سال تحصیلی 97-96

کلاس سوم

...