دبستان دخترانه دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

دعوت نامه

احتراماً  از اولیا محترم تقاضا می شود در جلسه آموزشی ارگانومی دانش آموزان که در روز چهارشنبه 97/12/1ساعت 12در سالن اجتماعات دبستان برگزار می شود حضور به هم رسانید.

نحوه دیدن کارنامه های دوماهه

ولی محترم :   لطفاًجهت رویت کارنامه دوماهه ی فرزندتان به قسمت پنل اولیا مراجعه نموده وضمن وارد نمودن کد کاربری ورمز عبور( که همراه کارت بیمه به فرزندتان تحویل داده ایم)نتیجه عملکرد دوماهه ی فرزندتان را مشاهده فرمایید.

وبلاگ پایه دوم

جهت مشاهده وبلاگ پایه دوم روی لینک زیر کلیک کنید.

 وبلاگ پایه دوم

اولین جلسه دیدار اولیاس دانش آموزان با معلمان در سال تحصیلی 97-96

آدرس

دانشگاه صنعتی اصفهان ،کوی اساتید ردیف 4

تلفن تماس

03133912933-03133912992

رایانامه

ddsan@isfedu.ir