نحوه دیدن کارنامه های دوماهه

ولی محترم :   لطفاًجهت رویت کارنامه دوماهه ی فرزندتان به قسمت پنل اولیا مراجعه نموده وضمن وارد نمودن کد کاربری ورمز عبور( که همراه کارت بیمه به فرزندتان تحویل داده ایم)نتیجه عملکرد دوماهه ی فرزندتان را مشاهده فرمایید.

وبلاگ پایه دوم

جهت مشاهده وبلاگ پایه دوم روی لینک زیر کلیک کنید.

 وبلاگ پایه دوم

اولین جلسه دیدار اولیاس دانش آموزان با معلمان در سال تحصیلی 97-96