دبستان دخترانه دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

نتایج آزمون مبتکران به ترتیب رتبه تاریخ 96/9/3

نتایج آزمون مبتکران به ترتیب رتبه تاریخ 96/9/3

نتایج آزمون مبتکران به ترتیب رتبه تاریخ 96/7/14

نتایج آزمون مبتکران به ترتیب رتبه تاریخ 96/7/14

تقویم زمانبندی آزمون های مبتکران در سال تحصیلی 97-96

ادامه مطلب...

آدرس

دانشگاه صنعتی اصفهان ،کوی اساتید ردیف 4

تلفن تماس

03133912933-03133912992

رایانامه

ddsan@isfedu.ir