دبستان دخترانه دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

برگزاری مسابقه برنامه ملی درسی ویژه اولیا

قابل توجه اولیای گرامی :

فایل های ضمیمه :

31 راز روانشانسی و آرامش در زندگی

31 راز روانشناسی و آرامش در زندگی:

راز اول :

از کارهایی که ناچاری انجام دهی لذت ببر ، نق زدن تنها تو را خسته تر می کند و نمی گذارد کار را درست انجام دهی اما اگر با موفقیت مانند یک دوست رفتار کنی مثل سگ همه جا به دنبال خواهد بود .

راز دوم :

سعی کن کارهایت را از صمیم قلب انجام دهی ، نه به صرف این که ناچاری انجام دهی ، باید به کارت ایمان داشته باشی . یک جریان آب ضعیف ، تنها نیمی از باغچه را آبیاری می کند .

راز سوم :

همه چیز را همانطور که هست بپذیر ، خواستن تنها ، چیزی را تغییر نمی دهد ، خواستن ، باد را از وزیدن باز نمی دارد وبرف را به آب نبات تبدیل نمی کند . اگر می خواهی چیزها را بهتر از خودشان تبدیل کنی ، با آنها همان گونه که هستند مواجه شو .

راز چهارم :

تمرین کن تا از درون شاد باشی ، اجازه نده دیگران برای شاد کردن تو تصمیم بگیرند . خودت رئیس کارخانه ی شادی ساز باش .

راز پنجم :

ذهنت را همانند ابر سفیدی که در آسمان است ، آزاد کن ، تلاش کن ، اما نتایج کار را واگذار تا با هم کار بیایند . برای ابر چه فرقی می کند باد از کدام سو بوزد چرا وقتت را برای چیزی که در کنترل تو نیست ، تلف می کنی ؟

راز ششم :

وقتی تصمیم به انجام کاری می گیری از خود نپرس : من چه می خواهم ؟ بلکه بپرس :  چه کاری به نفع همه است ؟ اگر به فکر منافع دیگران باشی ، دیگران در کنارت کار خواهند کرد تا موفق شوی .

راز هفتم :

هنگام تصمیم گیری ابتدا نباید بپرسی ، از این کار چه نفعی عایدم خواهد شد ؟ پرسش درست این است که : چه کاری به نفع همه است ؟ خانه زمانی مستحکم خواهد شد که همه ی دیوارهایش استوار باشند .

راز هشتم :

وقتی کار به مشکل می خورد ، نه دیگران را سرزنش کن و نه خود را . انسان وقتی شنا یاد می گیرد که از فرو رفتن در آب نترسد .

راز نهم :

برای موفقیت در هر کار ، باید ابتدا تصویر واضحی از نقشه ی کار داشته باشی ، آن گاه همانطور که در باد شدید ، نخ بادبادک را محکم نگه می داری باید هدفت را هم به همان محکمی نگه داری .

راز دهم :

اگر طرحی در عمل مشکل تر از آن شد که فکر می کردی ، دلسرد نشو . همه چیز این دنیا همین طور است . خصوصاً اگر ارزشمند باشد لاجرم خود حبابی بیش نبود، زیبا اما تو خالی .

راز یازدهم :

مشکلات ما را قوی و به سمت پیروزی های بزرگ تر هدایت می کنند  . کوهنوردی آسان نیست اما منظره ای هم که از قله کوه دیده می شود ، بسیارزیباست.

راز دوازدهم :

اراده ات را قوی کن . خود را وارد به انجام کارهایی که که برایت مشکل اند . سپس آنها را با جدیت انجام بده بعد از مدتی خواهی دید که اراده ات همانند گرزی فولادی سخت و درخشان شده است .

راز سیزدهم :

با انرژی کامل روی کارهایت تمرکز کن . شیشه های رنگی کلیسا ، هنگام عبور نور از آنها بسیار زیبا و درخشان می شوند ، کارهایت را هم اگر با انرژی انجام دهی شفاف و زیبا خواهند شد .

راز چهاردهم :

هنگامی که قصد انجام کاری را داری ، از خود نپرس دیگران آن را چگونه و با چه روشی انجام داده اند ؟ بلکه بپرس : چگونه می توانم آن را درست و به بهترین وجه ممکن انجام  دهم . این را بدان که همواره حقیقتی تازه در انتظار کشف شدن است بدون احساس وجود این حقایق ، کریستف کلمب هرگز به آمریکا نمی رسید و گراهام بل تلفن را اختراع نمی کرد .

راز پانزدهم : هر کاری را با جان ودل انجام بده ، اگر شعاع انرژی ات را مانند ذره بینی که نور خورشید را متمرکز می کند ، روی موانع تمرکز دهی هر مانعی که سر راهت باشد خواهد سوخت .

راز شانزدهم :

امروز را آغازی تازه بدان چرا به چیزی که دیروز اتفاق افتاده یا انجام شده فکر می کنی ؟ زندگی رودخانه ای است که مدام به سمت آینده در جریان است . هیچ قطره ای از آن دو با از زیر یک پل رد نمی شود . کار را با روشی تازه انجام بده بهتر از همیشه .

راز هفدهم

نگذار افکار و ذهنیاتت به صورت عادت در آیند . سعی کن هرگز در جا نزنی . هر روز از زاویه ای تازه به کارها نگاه کن . نشانه های زیبایی وجود دارند که به کشفیات تازه اشاره می کنند.

راز هجدهم :

افکار و رویاهایت را بسط بده هنگامی که در بیرون جمنزاری پهناور است که از هر سو تا افق امتداد دارد . چرا خود را در آغل حبس می کنی .

راز نوزدهم :

مهم ترین چیز احساسی است که نسبت به کارت داری . وجود رنگ های تیره در یک تابلوی نقاشی نشانه افسردگی نقاش آن تابلوست . رنگ های روشن ، حاکی از وجود روشنایی و انرژی در زندگی نقاش آن تابلوست . هر کاری را با شادی انجام بده تا دیگران را هم شاد کنی .

راز بیستم :

زندگی مثل یک تاب است که هم می تواند سرگرم کننده باشد و هم حال به هم زن ، اگر هر بار که تاب می خوری احساس شگفتی کنی لذت تاب خوردن را احساس خواهی کرد ، در زندگی هم هربار که کاری را انجام می دهی از انجام آن شگفتی احساس کن.

راز بیست و یکم :

حرف حق را بپذیر و کاری به گوینده آن نداشته باش ، مثلاً اگر بوی دود را احساس می کنی و طوطی ات فریاد بزند که خانه اش آتش گرفت آیا به مهمانهایت خواهی گفت این طوطی نمی فهمد چه می گوید ؟

راز بیست و دوم :

عقاید را با حقایق اشتباه نکن ، حقیقت ماننددانه بادام است و عقاید پوسته آن دانه بادام هستند ، اگر به دنبال حقیقت هر چیز هستی باید پوسته را بکنی ، تا خود دانه را ببینی.

راز بیست وسوم

قبل از انجام هر کار مهمی ، اول ببین چه احساسی نسبت به انجام آن داری آیا آن کار را مهم می دانی ؟ آیا واقعی به نظرت می رسد؟ آیا به دیگران کمک می کند ؟

راز بیست و چهارم

هنگام غلیان احساسات ، هیچ تصمیم مهمی نگیر ، در این صورت اشتباه خواهی کرد . اول درونت را آرام کن، ذهن مانند یک دریاچه است ، هنگام غلیان احساس ، دریاچه مواج است . دریاچه هنگامی نور ماه را منعکس می کند که آرام باشد.

راز بیست و پنجم

هنگام مواجه شدن با مشکلی یادت باشد که حتماً راه حلی وجود دارد زیرا هر چیز با جفتش به وجود می آید . بعد از هر سقوطی ، صعودی و بعد از هر شبی ، روزی وجود دارد ، ذهنت را روی راه حل ها متمرکز کن ، برای بیرون آمدن از یک اتاقباید در را پیدا کنی ، نه این که به دیوارها فکرکنی .

راز بیست و ششم

همواره از نعمت هایی که زندگی به تو بخشیده است شاد باش و به خاطر آنچهکه نداری گله مند نباش ، ساختمان با سنگ هاییساخته می شود که در دسترس اند نه باسنگ های حیاط خانه دیگران.

راز بیست و هفتم

سعی کن مثل ماشین خرابی که خاموش نمی شود دائماً در حال عذر خواهی نباشی ، با این کار توجه دیگران رابه اشتباهاتت جلب خواهی کرد . تلاش کن که بهترین را انجام دهی آن گاه لبخند بزن و حرکت کن ، تنها خداوند کامل است .

راز بیست و هشتم

هر کار خیری که در این دنیا انجام دهی ، بیش از هر کس به خودت کمک خواهی کرد . به تو قدرت و انرژی و درک بیشتر خواهد بخشید، اگر خودت نقاشی کنی دیگران از تماشای آن لذت خواهند برد . ضمن آنکه در حین کار تجربه ات هم در نقاشی بیشتر شده است .

راز بیست و نهم

برای عمل کردن ، از درونت فرمان بگیر ، برای تفکر از درونت راهنمایی بجو ، زیرا درک و آگاهی را باید دریافت کنی و نمی توانی خودت خلق کنی ، زمین هنگامی گرم می شود که به سمت خورشید متمایل باشد.

راز سی ام

هر چیز که راست و درست باشد به نفع تو و دیگران خواهد  بود . خداوند بهتر از هر کس می داند  که چه چیز به تو شادی واقعی می بخشد . ایا یک گیاه می فهمد که باد ، آن را تقویت می کند یا باران ملال آور باعث رشد گل های زیبا می شود .

راز سی و یکم

هرگر مغرورو نشو زیرا غرور میکروبی کشنده است . غرور به تدریج عقل را زایل می کند و باعث می شود هیچ کاری را به درستی انجام  ندهی .

 

برگزاری جلسه آموزش خانواده با حضور دکتر کیانی با موضوع کمک های اولیه درتاریخ 13 اسفند96

پرورش توانایی خلاقیت در کودکان توسط اولیا

مهمترین نقشی که والدین در تربیت کودکان خود می‏توانند، ایفا نمایند پرورش توانایی خلاقیت در آن ها است.

خلاقیت در پرورش کودکان عامل مؤثر در کلیه پیشرفت‏های بشری است. بسیاری از اندیشمندان معتقدند خلاقیت و سلامت روح و روان در کودکان همراه و همگام هم هستند. مهمترین عامل ایجاد خلاقیت در کودکان انگیزه است. استعداد، ویژگی‏های شخصیتی، مهارت، به والدین و اطرافیان کودک نشان می‏دهد که کودک چه کاری می‏تواند انجام دهد ولی انگیزه به کودک نشان می‏دهد که چه کاری انجام خواهد داد. آنچه مهم است پرورش خلاقیت در کودکان انطباق انگیزه‏ها با استعداد و مهارت‏های کودکان است و پرورش انگیزه و مهارت در خلاقیت بسیار کارساز است.

تمام کودکان می‏توانند خلاق باشند و این والدین کودک می‏باشند که باید بهترین راه استفاده از انرژی خلاق را به کودک خود نشان دهند و بیاموزند. در محیط اجتماعی کودکان چه در منزل و چه در مدرسه، تربیت روحیه خلاق در کودکان بسیار حایز اهمیت است. این که مراحل فرآیند خلاقیت در کودکان چگونه سپری می‏شود و اهمیت انگیزه خلاقیت در کودکان چیست، از جمله ویژگی‏های مهم و مسایل اساسی رشد و پرورش کودک است. خلاقیت در کودکان دارای دو ویژگی می‏باشد که با داشتن این دو ضابطه می‏توان به نمود خلاقیت در کودکان پی برد :

الف. کار خلاق در کودک با کارهایی که کودک قبلاً انجام داده و تمام چیزهایی که قبلا دیده یا شنیده متفاوت باشد.

  • دوم آنکه فقط نباید متفاوت باشد بلکه باید صحیح بوده و در جهت رسیدن به یک هدف مفید باشد. به طریقی که برای کودک جذاب یا معنی دار باشد، در واقع علامت خلاقیت در اعمال و رفتار کودکان تازگی و مناسب بودن آن کار می‏باشد در واقع تا کودک در فرآیند فعالیت های خود دچار اشتباه نشود یادگیری خلاقانه صورت نگرفته است و اگر در این مسیر دردسرهایی را برای والدین ایجاد کند می تواند ارزشمند باشد زیرا کودک فعالیتی همراه با اشتباه انجام داده تا نهایتاً به روش صحیح انجام فعالیت پی برده است، که می تواند این فعالیت به یادگیری پایدار تبدیل شود.

 خلاقیت کودکان در هر زمینه‏ای که باشد به سه چیز بستگی دارد :1- مهارت در همان زمینه

2- مهارت‏های کار و تفکر خلاق

3- انگیزه ذاتی

 

 

بعضی از عناصر خلاقیت فطری می‏باشد، بعضی به یادگیری و تجربه بستگی دارد و بعضی به محیط اجتماعی مربوط می‏شود. بزرگترین کمک والدین به کودکانشان در پرورش خلاقیت، کمک به آنها در یافتن و گسترش نقطه تلاقی خلاقیت می‏باشد. یعنی جایی که استعدادها، مهارت‏ها و علایق آنها به یکدیگر متصل می‏شوند. آنچه مهم است بدانیم، استقلال در تصمیم‏گیری کودکان است که منجر به انگیزه می‏گردد. برای آنکه خلاقیت در کودکان پویا و زنده بماند، باید به کودکان آزادی فکر و عمل بدهید و به آنها به عنوان یک فرد احترام بگذارید. ا

از نظر عاطفی در حد اعتدال به کودکان نزدیک شوید و بر روی ارزش‏های اخلاقی نه قوانین خاص تاکید نمایید. لازم است والدین بدانند که از طریق عوامل زیر می‏توانند خلاقیت را در کودک خود برانگیزند. دادن آزادی، احترام، اعتدال در محبت و روابط عاطفی، اعتقاد به ارزش‏ها، نه وضع قوانین رنگا رنگ البته، قدردانی از خلاقیت از جمله عوامل تقویت کننده خلاقیت در کودکان است. در این میان، والدین می‏توانند با ترغیب کودکان خود به انجام فعالیت‏های متنوع آنان را یاری دهند تا عمیق‏ترین علایق خود را کشف نمایند. کودکان معمولاً بدون دخالت والدین سعی می‏نمایند فعالیت‏های خود را تدبیر نمایند و تدبیر خود ساخته در کار کودک قطعاً خلاقیت او را به همراه دارد. والدین کودک خلاق نسبت به برخورد خود با کودکان‏شان دارای شیوه‏ها و روش‏های گوناگون می‏باشند.

  • والدین کودک خلاق برای عقاید و ابراز افکار کودکان خود احترام قایل می‏باشند.
  • والدین کودک خلاق از کاوش و سوال کودک خود خسته نمی‏شوند و اجازه کنجکاوی به او می‏دهند.
  • والدین کودک خلاق به او اجازه می‏دهند بسیاری از تصمیمات را خودش اتخاذ کند.
  • والدین کودکان خلاق از نظر فکری بسیار کمک حال کودکان‏شان می‏باشند. همراه کودکان‏شان با دقت به دنیا نظر می‏افکنند و درباره آن با کودک صحبت می‏نمایند. البته به شیوه ای بسیار ظریف و ماهرانه با یک عدم توافق مسالمت‏آمیز با آنها به بحث می‏پردازند.

  نشانه های کودک خلاق

کودکان خلاق اغلب بسیار با نشاط و پر سر و صدا می‏باشند و در بازی می‏آموزند چگونه مبارزه کنند و قوی‏ترین علایق خود را کشف می‏نمایند. تحقیقات گوناگون نشان داده است که میان بازی گرایی و ایجاد خلاقیت در کودکان رابطه معنی داری وجود دارد. کودکانی که زمانی را صرف بازی کرده‏اند اگر بلافاصله کاری را انجام دهند، بسیار خلاق‏تر از کودکانی عمل می‏نمایند که مستقیماً به یک کار مشغول می‏باشند. بهترین و موثر‏ترین روش خلاق نمودن کودکان قطعاً اینگونه خواهد بود که هم کودکان را راهنمایی نمایید و هم به آنها اختیار دهید تا مطابق علاقه و انگیزه خود از فعالیت‏های آموزشی درون یک ساختار منظم و با هدف بهره جویند.

 

 

برگزاری جلسه آموزش خانواده در تاریخ 96/8/21

گزیده ای از مطالب مطرح شده در  جلسه را در ادامه مطلب ببینید

ادامه مطلب...

جلسه آموزش خانواده

جلسه ی آموزش خانواده 

مدرس : آقای دکتر مقدسی

موضوع : الگوهای صحیح تربیت

زمان : روز یکشنبه 21/8/96 ساعت 14 لغایت 16

مکان : سالن اجتماعات دبستان

از اولیای محترم دعوت می شود در این جلسه حضور بهم رسانند.

تقویم اجرایی جلسات اموزش خانواده

آدرس

دانشگاه صنعتی اصفهان ،کوی اساتید ردیف 4

تلفن تماس

03133912933-03133912992

رایانامه

ddsan@isfedu.ir