31 راز روانشانسی و آرامش در زندگی

31 راز روانشناسی و آرامش در زندگی:

راز اول :

از کارهایی که ناچاری انجام دهی لذت ببر ، نق زدن تنها تو را خسته تر می کند و نمی گذارد کار را درست انجام دهی اما اگر با موفقیت مانند یک دوست رفتار کنی مثل سگ همه جا به دنبال خواهد بود .

راز دوم :

سعی کن کارهایت را از صمیم قلب انجام دهی ، نه به صرف این که ناچاری انجام دهی ، باید به کارت ایمان داشته باشی . یک جریان آب ضعیف ، تنها نیمی از باغچه را آبیاری می کند .

راز سوم :

همه چیز را همانطور که هست بپذیر ، خواستن تنها ، چیزی را تغییر نمی دهد ، خواستن ، باد را از وزیدن باز نمی دارد وبرف را به آب نبات تبدیل نمی کند . اگر می خواهی چیزها را بهتر از خودشان تبدیل کنی ، با آنها همان گونه که هستند مواجه شو .

راز چهارم :

تمرین کن تا از درون شاد باشی ، اجازه نده دیگران برای شاد کردن تو تصمیم بگیرند . خودت رئیس کارخانه ی شادی ساز باش .

راز پنجم :

ذهنت را همانند ابر سفیدی که در آسمان است ، آزاد کن ، تلاش کن ، اما نتایج کار را واگذار تا با هم کار بیایند . برای ابر چه فرقی می کند باد از کدام سو بوزد چرا وقتت را برای چیزی که در کنترل تو نیست ، تلف می کنی ؟

راز ششم :

وقتی تصمیم به انجام کاری می گیری از خود نپرس : من چه می خواهم ؟ بلکه بپرس :  چه کاری به نفع همه است ؟ اگر به فکر منافع دیگران باشی ، دیگران در کنارت کار خواهند کرد تا موفق شوی .

راز هفتم :

هنگام تصمیم گیری ابتدا نباید بپرسی ، از این کار چه نفعی عایدم خواهد شد ؟ پرسش درست این است که : چه کاری به نفع همه است ؟ خانه زمانی مستحکم خواهد شد که همه ی دیوارهایش استوار باشند .

راز هشتم :

وقتی کار به مشکل می خورد ، نه دیگران را سرزنش کن و نه خود را . انسان وقتی شنا یاد می گیرد که از فرو رفتن در آب نترسد .

راز نهم :

برای موفقیت در هر کار ، باید ابتدا تصویر واضحی از نقشه ی کار داشته باشی ، آن گاه همانطور که در باد شدید ، نخ بادبادک را محکم نگه می داری باید هدفت را هم به همان محکمی نگه داری .

راز دهم :

اگر طرحی در عمل مشکل تر از آن شد که فکر می کردی ، دلسرد نشو . همه چیز این دنیا همین طور است . خصوصاً اگر ارزشمند باشد لاجرم خود حبابی بیش نبود، زیبا اما تو خالی .

راز یازدهم :

مشکلات ما را قوی و به سمت پیروزی های بزرگ تر هدایت می کنند  . کوهنوردی آسان نیست اما منظره ای هم که از قله کوه دیده می شود ، بسیارزیباست.

راز دوازدهم :

اراده ات را قوی کن . خود را وارد به انجام کارهایی که که برایت مشکل اند . سپس آنها را با جدیت انجام بده بعد از مدتی خواهی دید که اراده ات همانند گرزی فولادی سخت و درخشان شده است .

راز سیزدهم :

با انرژی کامل روی کارهایت تمرکز کن . شیشه های رنگی کلیسا ، هنگام عبور نور از آنها بسیار زیبا و درخشان می شوند ، کارهایت را هم اگر با انرژی انجام دهی شفاف و زیبا خواهند شد .

راز چهاردهم :

هنگامی که قصد انجام کاری را داری ، از خود نپرس دیگران آن را چگونه و با چه روشی انجام داده اند ؟ بلکه بپرس : چگونه می توانم آن را درست و به بهترین وجه ممکن انجام  دهم . این را بدان که همواره حقیقتی تازه در انتظار کشف شدن است بدون احساس وجود این حقایق ، کریستف کلمب هرگز به آمریکا نمی رسید و گراهام بل تلفن را اختراع نمی کرد .

راز پانزدهم : هر کاری را با جان ودل انجام بده ، اگر شعاع انرژی ات را مانند ذره بینی که نور خورشید را متمرکز می کند ، روی موانع تمرکز دهی هر مانعی که سر راهت باشد خواهد سوخت .

راز شانزدهم :

امروز را آغازی تازه بدان چرا به چیزی که دیروز اتفاق افتاده یا انجام شده فکر می کنی ؟ زندگی رودخانه ای است که مدام به سمت آینده در جریان است . هیچ قطره ای از آن دو با از زیر یک پل رد نمی شود . کار را با روشی تازه انجام بده بهتر از همیشه .

راز هفدهم

نگذار افکار و ذهنیاتت به صورت عادت در آیند . سعی کن هرگز در جا نزنی . هر روز از زاویه ای تازه به کارها نگاه کن . نشانه های زیبایی وجود دارند که به کشفیات تازه اشاره می کنند.

راز هجدهم :

افکار و رویاهایت را بسط بده هنگامی که در بیرون جمنزاری پهناور است که از هر سو تا افق امتداد دارد . چرا خود را در آغل حبس می کنی .

راز نوزدهم :

مهم ترین چیز احساسی است که نسبت به کارت داری . وجود رنگ های تیره در یک تابلوی نقاشی نشانه افسردگی نقاش آن تابلوست . رنگ های روشن ، حاکی از وجود روشنایی و انرژی در زندگی نقاش آن تابلوست . هر کاری را با شادی انجام بده تا دیگران را هم شاد کنی .

راز بیستم :

زندگی مثل یک تاب است که هم می تواند سرگرم کننده باشد و هم حال به هم زن ، اگر هر بار که تاب می خوری احساس شگفتی کنی لذت تاب خوردن را احساس خواهی کرد ، در زندگی هم هربار که کاری را انجام می دهی از انجام آن شگفتی احساس کن.

راز بیست و یکم :

حرف حق را بپذیر و کاری به گوینده آن نداشته باش ، مثلاً اگر بوی دود را احساس می کنی و طوطی ات فریاد بزند که خانه اش آتش گرفت آیا به مهمانهایت خواهی گفت این طوطی نمی فهمد چه می گوید ؟

راز بیست و دوم :

عقاید را با حقایق اشتباه نکن ، حقیقت ماننددانه بادام است و عقاید پوسته آن دانه بادام هستند ، اگر به دنبال حقیقت هر چیز هستی باید پوسته را بکنی ، تا خود دانه را ببینی.

راز بیست وسوم

قبل از انجام هر کار مهمی ، اول ببین چه احساسی نسبت به انجام آن داری آیا آن کار را مهم می دانی ؟ آیا واقعی به نظرت می رسد؟ آیا به دیگران کمک می کند ؟

راز بیست و چهارم

هنگام غلیان احساسات ، هیچ تصمیم مهمی نگیر ، در این صورت اشتباه خواهی کرد . اول درونت را آرام کن، ذهن مانند یک دریاچه است ، هنگام غلیان احساس ، دریاچه مواج است . دریاچه هنگامی نور ماه را منعکس می کند که آرام باشد.

راز بیست و پنجم

هنگام مواجه شدن با مشکلی یادت باشد که حتماً راه حلی وجود دارد زیرا هر چیز با جفتش به وجود می آید . بعد از هر سقوطی ، صعودی و بعد از هر شبی ، روزی وجود دارد ، ذهنت را روی راه حل ها متمرکز کن ، برای بیرون آمدن از یک اتاقباید در را پیدا کنی ، نه این که به دیوارها فکرکنی .

راز بیست و ششم

همواره از نعمت هایی که زندگی به تو بخشیده است شاد باش و به خاطر آنچهکه نداری گله مند نباش ، ساختمان با سنگ هاییساخته می شود که در دسترس اند نه باسنگ های حیاط خانه دیگران.

راز بیست و هفتم

سعی کن مثل ماشین خرابی که خاموش نمی شود دائماً در حال عذر خواهی نباشی ، با این کار توجه دیگران رابه اشتباهاتت جلب خواهی کرد . تلاش کن که بهترین را انجام دهی آن گاه لبخند بزن و حرکت کن ، تنها خداوند کامل است .

راز بیست و هشتم

هر کار خیری که در این دنیا انجام دهی ، بیش از هر کس به خودت کمک خواهی کرد . به تو قدرت و انرژی و درک بیشتر خواهد بخشید، اگر خودت نقاشی کنی دیگران از تماشای آن لذت خواهند برد . ضمن آنکه در حین کار تجربه ات هم در نقاشی بیشتر شده است .

راز بیست و نهم

برای عمل کردن ، از درونت فرمان بگیر ، برای تفکر از درونت راهنمایی بجو ، زیرا درک و آگاهی را باید دریافت کنی و نمی توانی خودت خلق کنی ، زمین هنگامی گرم می شود که به سمت خورشید متمایل باشد.

راز سی ام

هر چیز که راست و درست باشد به نفع تو و دیگران خواهد  بود . خداوند بهتر از هر کس می داند  که چه چیز به تو شادی واقعی می بخشد . ایا یک گیاه می فهمد که باد ، آن را تقویت می کند یا باران ملال آور باعث رشد گل های زیبا می شود .

راز سی و یکم

هرگر مغرورو نشو زیرا غرور میکروبی کشنده است . غرور به تدریج عقل را زایل می کند و باعث می شود هیچ کاری را به درستی انجام  ندهی .

 

10 راهبرد چشمگیر احساس رضایت در زندگی

موفق کسی است که با لنگه کفش هایی که به سمتش پرتاب می شود ، مغازه کفش فروشی بزند .

در چند سال اخیر روان شناسان و جامعه شناسلن به بررسی اطلاعات درباره پرسشی پرداختند که قبلاً برای فلاسفه مهم بود : چه چیزی باعث رضایت ما می شود ؟

پژوهشگران به این منظور تحقیقات گسترده ای در سراسر جهان انجام داده اند تا ببینند چگونه چیزهایی مانند : پول ، نگرش ، فرهنگ ، حافظه ، تندرستی ، نوع دوستی و عادات روزانه ، بر احساس بهروزی ما تأثیر می گذارد؟

حوزه جدیدروان شناسی مثبت پر از یافته های جدید حاکی از آن است که اعمال ما تأثیر 10 راهبرد چشمگیر بر احساس رضایت ما از زندگی دارد .. این 10 روش عبارتند از :

1- لحظات زندگی روزانه را درک کنید

هر از چندی مکث کنید تا گل سرخی را ببویید یا کودکان را حین بازی تماشا کنید . کسانی کخ درنگ می کنند تا وقایعی را که به طور عادی با عجله پشت سر می گذارند ، ببینید یا در طول روز به وقایع خوشایند روزانه فکر می کنند ، افزایش قابل توجهی را از نظر رضایت و کاهش افسردگی گزارش می کنند .

2- از مقایسه بپرهیزید

چشم و هم چشمی جزئی از بسیاری از فرهنگ هاست اما مقایسه خودمان با سایرین می تواند به رضایت و عزت نفس لطمه وارد کند . به جای مقایسه کردن با دیگران ، توجه خود را به دستاوردهای شخضی معطوف کنید تا به رضایت بیشتری دست یابید .

3- بیش از اندازه به پول توجه نکنید .

کسانی که پول را در رأس فهرست اولویت های خود قرار می دهند ، بیشتر در معرض افسردگی ، اضطراب و عزت نفس پایین هستند . این امر در ملل و فرهنگ های گوناگون یکسان است . هر چقدر بیشتر رضایت را در کالاهای مادی بجوییم ، کمتر آن را می یابیم . رضایت ، عمر کوتاهی دارد و گذراست . پول دوستان نیز در آزمون پویایی و خودشکوفایی نمره اندکی می گیرند.

4- اهداف معنادار داشته باشید .

کسانی که برای تحقق چیزی ارزشمند تلاش می کنند ، بسیار راضی تر از کسانی هستند که رؤیاها یا آرزویی ندارند ، این اهداف می تواند به سادگی یادگرفتن مهارتی جدید یا بار آوردن بچه ها به شیوه ای اخلاقی باشد . انسان  همواره برای رشد به نوعی معنا نیاز دارد . به گفته دانشمندان ، رضایت و خوشبختی در محل تلاقی لذت و معنا قرار دارد . هدف چه در محل کار  و چه در خانه آن است که فعالیت هایی انجام دهیم که از نظر شخصی هم لذت بخش و هم مهم باشد.

5- در کار ابتکار به خرج دهیم .

میزان رضایت شما از شغل تا حدی به ابتکاری که به خرج می دهید ، بستگی دارد . محققان معتقدند زمانی که خلاقیت به خرج می دهیم ، به دیگران کمک می کنیم و راههای بهبود در امور را پیشنهاد می کنیم یا کارهای اضافی انجام می دهیم ، از کارمان بیشتر احساس اغنا می کنیم .

6- دوست پیدا کنید و به خانواده اهمیت دهید .

افراد راضی معمولاً خانواده ، دوست و روابط بهتری دارند . اما صرف کمیت رابطه با افراد کافی نیست ، بلکه کیفیت آن نیز اهمیت دارد . انسان به رابطه نزدیک نیاز دارد . رابطه ای که در برگیرنده تفاهم و توجه باشد .

7- لبخند بزنید ، حتی زمانی که حالش را ندارید .

به نظرساده می رسد اما بسیار مؤث است . افراد راضی امکانات موجود ، فرصت ها و موفقیت را می بینند . وقتی آنان به آینده نگاه می کنند ، خوشبین هستند و وقتی گذشته را مرور می کنند ، معمولاً گزینه های مثبت را می بینند ، حتی اگر از بچگی اینگونه بزرگ نشده اید که نیمه پر لیوان را ببینید ، با تمرین نگرش مثبت به عادت تبدیل می شود.

8- طوری تشکر کنید که گویی واقعاً قدردان هستید .

کسانی که عادت به سپاسگزاری دارند ، معمولاً سالم تر و خوشبین تر هستند و بیشتر به سوی تحقق اهداف پیشرفت می کنند. تحقیقات نشان می دهد افرادی که به کسانی که به آنان کمک کرده اند ، نامه تشکر آمیز می نویسند ، از نظر رضایت در سطح بالا و از نظر افسردگی در سطح پائینی قرار دارند . به علاوه اثر یک نامه تشکر آمیز تا هفته ها طول می کشد .

9- از خانه بیرون بروید و ورزش کنید .

تحقیقات نشان می دهد که ورزش می تواند به اندازه داروها در درمان افسردگی مؤثر باشد و در عین حال هیچ گونه عوارض جانبی نیز نداشته باشد . به علاوه ، هزینه آن نیز به مراتب کمتر است . ورزش منظم حس تحقق چیزی را به انسان می دهد ، امکان تعامل با دیگران را فراهم می کند ، هورمون های عامل احساس خوب را در بدن آزاد می کند و عزت نفس را افزایش می دهد .

10- بخشش را فراموش نکنید

نوع دوستی و بخشش را به جزئی از زندگی خود تبدیل کنید و از این کار مقصودی را بجویید . محققان می گویند کمک به همسایه ، داوطلب شدن برای انجام کارهای عام المنفعه یا اهدای کالا و خدمات باعث ایجاد احساس خوبی درشخص می شود که مزایای زیادی از نظر تندرستی به همراه دارد کخ از ورزش کردن یا ترک کردن سیگار هم بیشتر است . گوش کردن به درد دل دوست ، یاد دادد مهارت ها ، توجه به موفقیت های دیگران و روحیه گذشت نیز به رضایت می افزاید .  محققان می گویند کسانی که برای دیگران خرج می کنند ، بیشتر از کسانی که برای خودشان خرج می کنند ، احساس رضایت می کنند .

 

آنچه والدین بایددر مورد رفتارهای پر خطر و اعتیاد در فرزندان بدانند

برای دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید

برگزاری جلسه آموزش خانواده با حضور دکتر کیانی با موضوع کمک های اولیه درتاریخ 13 اسفند96

ویژگی های کودک با عزت نفس پائین

ویژگی های  کودک با عزت نفس پائین :

توجه دائمی می خواهد .

در دوست یابی و حفظ آن مشکل دارد.

از شکست می ترسد .

خجالتی ، ضعیف و ناتوان است .

پیوسته و مداوم بدرفتاری می کند .

میزان خطر کردن در او صفر یا ناچیز است .

به آسانی تحت نفوذ همسالانش قرار می گیرد .

متمرد و بی اعتناست .

مسئولیت کمی می پذیرد و یا اصلاً مسئولیت نمی پذیرد .

خود و دیگران را کوچک می کند .

پرورش عزت نفس سالم از بدو تولد آغاز می شود و در طول زندگی ادامه می یابد .

برای اشتباهات و شکستها ، خود و دیگران را سرزنش می کند .

عزت نفس ، داشتن احساسی خوب در مورد خود اوست ، چگونگی احساسمان در مورد خودمان ، بر چگونگی یادگیری ، احساس ، تفکر ، کار ، بازی ، ارتباط با دیگران و هر عملی که انجام می دهیم مؤثر است . ما بیشتر عزت نفسمان را از دیگران و از طریق ارزیابی درک آنان نسبت به خودمان به دست می آوریم .

عزت نفس می تواند همیشه بهبود یابد . بچه ها هنگامی که عزت نفس بالایی داشته باشند ، آسان تر یاد می گیرند ، بهتر رفتار می کنند ، با دیگران به طور مؤثری ارتباط برقرار می کنند ، خوشحال تر هستند و احساس توانایی می کنند .

نکته مهم این است که با گفتار و رفتار عزت نفس بچه ها را تقویت کنیم . هنگامی که عزت نفس در حد بسیار بالایی است ، بیشتر مشکلات به حداقل می رسد و به تدریج محو می شود .

عمده ترین راه های پیشگیری از اضطراب

عمده ترین راه های پیشگیری از اضطراب

 1. استفاده از غذاهای متنوع و حاوی انواع مواد لازم برای بدن(رژیم غذایی سالم)، ثابت شده است. بین سلامت روح و جسم ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، بنابراین تغذیه و استفاده از نعمت های خداوند، نه تنها در سلامت جسم و حفظ کارایی بدن موثر است، بلکه در تامین آرامش و سلامت روح نیز نقش دارد.
 2. ورزش کردن به طور منظم مثل پیاده روی تند و سریع علاوه بر بالا بردن کارایی دستگاه تنفسی و گردش خون و شادابی فرد، میزان اضطراب را نیز کاهش می دهد.
 3. افزایش اعتماد به نفس، بدن را قادر می سازد از حداکثر نیروی خود برای مقابله با استرس استفاده نماید.
 4. ارتباط با افراد و دوستان خوشرو که باعث از یاد رفتن نگرانی می شوند.
 5. برخورداری از حمایت اجتماعی که فرد را در مقابل استرس مقاوم تر می سازد و به او احساس امنیت می دهد.
 6. تمرین برای اندیشیدن به زمان حال و مشغول کردن ذهن به کاری که در حال انجام است.
 7. کسب آگاهی و اطلاع از شرایط و مواردی که فرد با آن ها مواجه خواهد شد. بی اطلاعی از موقعیت فشارآور باعث اضطراب و استرس بیشتری می شود.
 8. خندیدن که سالم ترین راه جلوگیری از فشار روانی است.
 9. نوشتن ساده ی هیجانات و احساسات بر روی کاغذ که موجب تسکین فشار روانی می شود.     

یادمان باشد

یادمان باشد

 همه کودکان تا اندازه ای ترس و اضطراب در خود دارند و تقریباً همه آنها در جریان رشد با استرس های جزیی از قبیل حوادث ، تولد یک نوزاد جدید ، اسباب کشی به منزل جدید ، تغییر مدرسه و انتظارات بیش از پیش از آنها برای برخوردهای بالغانه تر،  روبرو می شوند که به این موارد استرس طبیعی می گویند.

استرس طبیعی اغلب بدون مراجعه به پزشک و با بکارگیری روشهایی از قبیل حمام گرفتن ، تنفس عمیق ، صحبت کردن با شخصی مورد اعتماد ، استراحت در اتاق تاریک و ... کنترل و برطرف می شود . اما زمانی که شرایط استرس زا به طور مکرر رخ دهد و یا بیش از حد طولانی شود به صورت مشکل بهداشت روانی در می آید و برای کودک و اطرافیانش رنج و ناراحتی به وجود آورده یا مانع رسیدن او به اهدافش می شود و یا در انجام کارهای روزانه و عادی او اختلال ایجاد می کند . پس همانطور که برای درمان هر چیزی باید علت یا علل را از بین برد ، در این خصوص نیز باید علت را جستجو ، بررسی و مرتفع نمائیم ؛ لیکن از سه دسته علل اصلی اضطراب شامل عوامل زیست شناختی و جسمانی ، عوامل ژنتیکی و ارثی و عوامل محیطی و اجتماعی ، به نظر می رسد عوامل اول و دوم ( زیست شناختی و جسمانی – ژنتیکی و ارثی ) را خیلی نمی توان تغییر داد اما برای کاهش  عوامل محیطی و اجتماعی که سبب بروز اضطراب شده اند ،  می توانیم تلاش کنیم تا مثلاً در خانه آرامش و  نظم برقرار شود ، پیام های اضطراب آور به فرزندمان نداده از طرح مشکلات مالی و گرفتاریهای اجتماعی در حضور کودکان حتی الامکان خودداری کنیم ، با کودکانی که به لحاظ سرشتی سخت و دشوار هستند با صبر و حوصله بیشتر برخورد نمائیم ، به فرزندانمان اعتماد به نفس لازم را در مواجهه با شرایط و موقعیت های مختلف بدهیم . ترس و نگرانی های خودمان را به فرزندانمان منتقل نکنیم ، شخصیت سایر افراد را در مقابل فرزندانمان تخریب نکنیم تا احترام به شخصیت خود و دیگران را به او بیاموزیم ، مکانیسم های تشویقی مان را تقویت و حتی المقدور از مکانیسم های تنبیهی بپرهیزیم ،...

برنامه مشاوره دبستان

برنامه های اجرایی  مشاوره دبستان

واحد مشاوره دبستان دخترانه دانشگاه صنعتی اصفهان درسال جاری، با هدف ارتقاء توانمندی های دانش آموزان برای زندگی فردی و اجتماعی و تقویت بینش و مهارت آنها در زمینه سازگاری، رفتار مثبت، پذیرش مسئولیت های اجتماعی و روبرو شدن با مسائل و مشکلات و حل آنها، طرح و برنامه هایی به صورت عام و خاص(در سطح دانش آموزی) در دئ بخش شامل:

 • آموزش آداب و مهارت های زندگی
 • مشاوره های انفرادی(در صورت نیاز)
 • نشست های تخصصی(با حضور مدعوین متخصص)

آماده نموده که در موعدهای مقرر اجرا می نماید.

در این راستا با اطمینان می توان گفت، بدون مسلح شدن به مهارت های زندگی امکان برخورداری از زندگی بهتر که مورد رضایتمان باشد، ممکن نخواهد بود. از این رو ضروری ست که این مهارت ها در کودکی آموخته شوند و درهمان کودکی و سپس در دوره نوجوانی تمرین شوند تا در بزرگسالی در موقعیت های پیچیده زندگی به کار آیند.

لازم به ذکر است که محتوای "آموزش آداب و مهارت های زندگی" در جهت و همسوی اهداف فوق الذکر و با استفاده از شیوه های فعال آموزشی و در قالب قصه * ، بحث و گفتگو، مسابقه، سرگرمی و .... تهیه شده است.

امیدواریم با حمایت شما اولیاء گرامی بتوانیم توفیق خدمت به فرزندانمان را با اجرای مطلوب طرح ها و برنامه ها بدست آوریم. ان شالله گامی هرچند کوچک در ارتقاء سلامت و کیفیت زندگی آنها باشد.

ضمن تشکر از سرکار خانم شریفی، مدیر محترم دبستان، به دلیل فراهم آوردن این فرصت مغتنم و متقبل شدن زحمات فراوان

 * اگر می خواهیم فرزندانمان را در فضایی کاملا امن، به خطرهای کوچک و بزرگ نزدیک کنیم تا بتوانند اتفاق خوش و ناخوش را تجربه کنند، آشناترین، مهمترین و موثرترین روش قصه گویی است. باید باور داشته باشیم که زبان قصه از اثرگذاری بسیار برخوردار است و می تواند مفاهیمی مانند دوستی، شجاعت، قناعت، عفو، انصاف،.... را در قالب واژه ها، جمله ها و تصورات خیال انگیز چنان به روح و روان فرزندانمان پیوند بزند که می پندارند جزئی از وجودشان است و این همان قدرتی است که موجب شکل دهی به شخصیت شان شده و کلید ورود به دنیایی می شود که تعالی بخش است.